مرور برچسب

تمرین تمرکز ذهن

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم؟ چگونه تمرکز حواس داشته باشیم سؤالی است که شاید تابه‌حال به دنبال پاسخ آن نبوده‌اید، اما در ذهنتان چنین سؤالی گذشته است.تمرکز حواس داشتن و یا به عبارتی تمرکز قوی داشتن از الزامات یک ذهن توانمند است. اگر…

کنترل ذهن خود و تمرین تمرکز ذهن

کنترل ذهن خود و تمرین تمرکز ذهن کنترل ذهن خود یکی از نیازهایی است که هر فردی به آن احتیاج دارد.تمام افکار و احساسات ما در طی روز سبب پریشان شدن ذهن ما میگردد. نمی توانیم افکار خود را کنترل کنیم و کنترل ذهن خود از دستمان خارج می شود.…