درس دوم

سلام سلام

به درس دوم خوش آمدید

این درس نیاز به شجاعت ، بلند پروازی دارد. کارآفرینان کسانی هستند که سوار قطار وحشت میشوند و با سرعت زیادی حرکت می کنند. کارافرینان را دیوانه صدا می زنند. پس اگر می خواهی کارآفرین باشی، منتظر قوانین و قواعد نمون، دست به اقدام بزن، شجاعانه رفتار کن و روش ها، ایده ها و مسائل گوناگون رو تست کن

دوره کسب و کار برای کسانی مناسب هست که منتظر تایید و یا دریافت نظرات مخصوص به خودشان نیستند. دوره ای است که مناسب شما ست تا دست به اقدام های بلند پروازانه بزنید و زندگی خود را خلق کنید بدون هیچ ترس و نگرانی

نظرات بسته شده است.