درس چهارم

و اما به درس آخر و درس چهارم این دوره خوش آمدید.

باید برای تبدیل شدن به شخصیت یک کارآفرین، نترسید. این موضوع از همه مهم تر است. مسائل متفاوت را امتحان کنید، ریسک کنید، شرایط مختلف را تجربه کنید تا بتوانید بهترین خودتان شوید و به بهترین شکل یک کسب و کار فوق العاده را بر روی زمین شکل دهید. این خواسته و آرزوی من است که روزی بتوانم تایپ ده انگشتی انجام دهم و اصلا باور نمیشد که چجوری این کار محقق شد. امروز می خواهم یاد بگیرم دوره های خیلی خوبی بسازم. دوره های آموزشی که هر کسی با دیدن آن تحت تاثیر فرار بگیرد و آموزش های آن دوره بر روی زندگی و کسب و کارش اثر گذار باشد

نظرات بسته شده است.