مرور برچسب

تمرکز منفی

روش‌ افزایش تمرکز و غلبه بر تمرکز منفی

روش‌ افزایش تمرکز و غلبه بر تمرکز منفی در مقاله عوامل ایجاد کننده کمبود تمرکز در مورد تمرکز منفی صحبت کردیم. در این مقاله گفتیم که تمرکز بر امور و اتفاقات منفی سبب می‌شود که در طی روز مدام فکر و ذهن ما درگیر مسائل ناراحت‌کننده باقی بماند و…