مرور برچسب

چند فعالیتی

افزایش تمرکز با خودداری از انجام چندین فعالیت باهم

افزایش تمرکز با خودداری از انجام چندین فعالیت باهم امروزه افزایش تمرکز به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. انجام هرکاری نیازمند تمرکز است و دنیای دیجیتالی ما برای کاهش تمرکز ما تلاش بسیاری می‌کند. آن‌قدر اطلاعات از این طرف و آن طرف به گوشمان…