مرور برچسب

توجه

نقش توجه در تصمیم‌گیری

ممکن است بارها برایتان پیش آمده باشد که تصمیمی گرفته‌اید. و سپس به خودتان گفتید که ای کاش توجه بیشتری کرده بودم و یا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کرده بودم. علت این موضوع عدم توجه کافی در هنگام تصمیم‌گیری می‌باشد. در این مقاله به نقش توجه در…