مرور برچسب

عدم تمرکز

عوامل عدم تمرکز

عوامل عدم تمرکز عدم تمرکز یکی از مشکلات فراگیری است که افراد زیادی با آن روبه رو هستند. هنگام انجام کارهای روزانه تمرکز کافی نداریم. به درستی نمی‌توانیم فکر خود را برای مطالعه متمرکز کنیم. گاهی اوقات مسیرها را اشتباهی می‌رویم و وقتی متوجه…