مرور برچسب

کمبود تمرکز

دومین عامل ایجاد کمبود تمرکز

دومین عامل ایجاد کمبود تمرکز در مقاله عوامل عدم تمرکز کافی در رابطه با دو عاملی که سبب کاهش تمرکز روزانه در زندگی ما می‌شود صحبت کردیم. یکی از این عوامل استفاده نکردن از عضله تمرکز و توجه است که برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شد. در…