مرور برچسب

یادگیری

یادگیری و چگونگی پیاده سازی آن در زندگی

ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که همواره حجم بالای اطلاعات در حال تبادل می‌باشد. شبکه‌های اجتماعی آنچنان گسترده شده‌است که تقریباً شمار زیادی از مردم در همه حوزه ها متخصص هستند و اطلاعات زیادی دارند. ولی معنای واقعی یادگیری چیست؟ آیا تنها…