مرور برچسب

کنترل ذهن خود

کنترل ذهن خود و تمرین تمرکز ذهن (آپدیت شده)

 کنترل ذهن خود و تمرین تمرکز ذهن کنترل ذهن خود یکی ازاصولی است که هر فردی باید آن را بیاموزد. راستش به نظر من کنترل ذهن یک مهارت است. مهارتی که  باید از کودکی می آموختیم. هرچه بهتر بتوانیم ذهن خود را کنترل کنیم راحت تر و سریع تر…